เครื่องทำตรายางหมึกในตัว

เครื่องทำตรายางหมึกในตัว

เครื่องทำตรายางหมึกในตัว หรือ แฟตสแตมป์

เป็น เครื่องทำตรายางหมึกในตัว ใช้ ยางทำตรายาง ที่แตกต่างจาก เครื่องทำตรายาง รุ่น SL
เนื่องจาก เครื่องทำตรายางหมึกในตัว รุ่นนี้ใช้วิธีการยิง เลเซอร์มาที่เนื้อยางเพื่อทำให้ยางแข็งตัวเกิดเป็นรูปชิ้นงาน

 

VDO เครื่องทำตรายางหมึกในตัว

ข้อมูล เครื่องทำตรายางหมึกในตัว (Duraflash Machine) FCS-2

สามารถผลิตตรายางด้วยระบบการยิงเลเซอร์ เวลาที่ใช้ในการยิงเลเซอร์ 5 วินาที ใช้กับยางชนิดพิเศษในการยิงเลเซอร์ และ มีคุณสมบัติพิเศษ   ในการดูดซับ และ เก็บกักน้ำหมึกได้นาน ขนาดตัวเครื่อง 285 x 240 x 110 mm น้ำหนักตัวเครื่อง 6 กิโลกรัม กำลังไฟที่ใช้ 220 v / 50 Hz

ขอควรพิจารณา และ ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนการตัดสินใจซื้อ เครื่องทำตรายาง

ความพร้อมในการจำหน่าย อุปกรณ์ตรายาง ต้องครบทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ด้ามที่หลากหลายรูปแบบ ยางทำตรายางประเภทต่างๆ ต้องครบทุกอย่างเพื่อทำให้ตัวเครื่องทำตรายาง สามารถผลิตงานตรายาง ได้ทุกรูปแบบเพราะถ้าไม่มี อุปกรณ์ทำตรายาง ดังข้างต้น แล้ว เครื่องทำตรายาง ก็ไม่สามารถผลิตงานได้ราคา วัสดุ อุปกรณ์ทำตรายาง

ราคา ต้องต่ำเพื่อการแข่งขัน เพราะถ้าต้นทุน ด้ามตรายาง หรือ ยางทำตรายางท่านสูงกว่าคู่แข็ง ท่านก็ไม่สามารถเสนอราคาที่ชนะคู่แข่งได้ ดังนั้นควรตรวจสอบ ราคาก่อนตัด สินใจซื้อเครื่องทำตรายาง

การจัดส่ง อุปกรณ์ตรายาง บริษัทที่ขายนั้นต้องมีสินค้าอยู่ในสต๊อก และ แผนกขนส่ง ที่พร้อมจะจัดส่งสินค้าให้ท่านได้วันต่อวันหรืออย่างน้อย สังวันนี้ต้องได้วันนี้ หรือพรุ่งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการที่ท่านจะผลิตงานตรายางให้กับลูกค้าท่าน

การให้ความรู้ และ ขั้นตอนในการผลิตงานและคำปรึกษาระหว่างเกิดปัญหา ในขณะผลิตงาน ทางเรามีบุคลากรและสถานที่ติดต่อที่แน่นอนให้ท่านโทรมาปรึกษา ขอคำแนะนำได้ตลอดเวลาทำการ ครับ 02-7203737.

ติดต่อสอบถามราคา ขอตัวอย่างสินค้า หรือติดต่อฝ่ายขาย

02-720-3737 (Auto) @Salasale
(เวลา 8:30 - 17:30 (จ-ส) หรืออีเมล : salasalethai@gmail.com)