ตรายางหมึกในตัว รุ่น Trodat

ติดต่อสอบถามราคา ขอตัวอย่างสินค้า หรือติดต่อฝ่ายขาย

02-720-3737 (Auto) @Salasale
(เวลา 8:30 - 17:30 (จ-ส) หรืออีเมล : salasalethai@gmail.com)

ด้ามตรายางหมึกในตัว รุ่น Trodat

รหัสขนาดรูปแบบ
S-821 (TR4910)26 x 9สี่เหลี่ยม
S-822 (TR4911)38 x 14สี่เหลี่ยม
S-823 (TR4912)47 x 18สี่เหลี่ยม
S-824 (TR4913)58 x 22สี่เหลี่ยม
S-826 (TR4941)41 x 24สี่เหลี่ยม
S-827 (TR4929)50 x 30สี่เหลี่ยม
S-828 (TR4928)60 x 33สี่เหลี่ยม
S-829 (TR4927)60 x 40สี่เหลี่ยม
S-830 (TR4926)75 x 38สี่เหลี่ยม
S-831 (TR4916)70 x 10สี่เหลี่ยม
S-832 (TR4918)75 x 15สี่เหลี่ยม
S-833 (TR4925)82 x 25สี่เหลี่ยม
S-510 (TR4921)12 x 12สี่เหลี่ยม
S-520 (TR4922)20 x 20สี่เหลี่ยม
S-530 (TR4923)30 x 30สี่เหลี่ยม
S-542 (TR4924)40 x 40สี่เหลี่ยม
S-828D (TR4729)30 x 50สี่เหลี่ยม
S-830D (TR4726)38 x 75สี่เหลี่ยม
S-542D (TR4724)40 x 40สี่เหลี่ยม
(TR4750)41 x 24สี่เหลี่ยม
O-35 (TR44055)35 x 55วงรี
C-17 (TR46019)เส้นผ่าศูนย์กลาง 19วงกลม
R-524 (TR46025)เส้นผ่าศูนย์กลาง 25วงกลม
R-542 (TR46045)เส้นผ่าศูนย์กลาง 45วงกลม
C-37 (TR46040)เส้นผ่าศูนย์กลาง 40วงกลม
C-30S (TR46130)เส้นผ่าศูนย์กลาง 30วงกลม
(TR46145)เส้นผ่าศูนย์กลาง 45วงกลม

ขนาดและแบบตรายางทั้งหมดที่บริษัทมีจำหน่าย