ด้ามตรายางพลาสติกเทาเดอะสตาร์

ด้ามตรายางเทาเดอะสตาร์
ด้ามตรายางเทาเดอะสตาร์ ด้ามพลาสติกเทา รุ่นนี้จะมีสีเทา ไม่เหมือนกับ ด้ามตรายางแบบใส และมีลวดลายในตัวด้าม เหมาะสำหรับงานตรายางที่ไม่เป็นทางการมากนัก จุดเด่นของด้ามเทา หรือ ด้ามเดอะสตาร์ชนิดนี้ จะมีความทนทานมาก เรียกว่า แข็งแรงที่สุดในบรรดาด้ามตรายางทั้งหมดที่เรามีจำหน่าย

ด้ามตรายางเทา หรือ ด้ามพลาสติกเทา มาตราฐานสากล มาแล้ว

ได้รับการยอมรับจาก หน่วยราชการ ธนาคาร ห้าง ร้านค้าทั่วไป
ขนาดตัวด้ามจับ กระชับมือ
มีน้ำหนักได้มาตราฐาน

ด้ามตรายางแบบอื่นๆให้ท่านเลือกใช้งานเพิ่มเติม

ด้ามตรายางแบบใส

ด้ามตรายางแบบมุข

รองรับงานตรายางทั้งระบบ ด้วยด้ามตรายางหลากหลายรูปแบบ

ขนาดด้ามตรายางพลาสติกเทาเดอะสตาร์

ขนาดด้ามตรายางเทาเดอะสตาร์/mm.รูปแบบลักษณะการใช้งาน
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 10*25สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 10*40สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 10*55สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 10*80สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 15*25สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 15*40สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 15*55สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 15*80สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 15*100สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 20*25สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 20*40สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 20*55สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 20*80สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 20*100สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 25*35สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 25*45สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 25*66สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 25*83สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 25*100สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 32*40สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 32*62สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 32*84สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 32*100สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 40*50สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 40*70สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 40*100สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 22วงกลมโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 32วงกลมโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 42วงกลม
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 52วงกลม
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 40*28วงรีโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ด้ามตรายางเทา ด้ามพลาสติกเทา ขนาด 50*35วงรีโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์

ติดต่อสอบถามราคา ขอตัวอย่างสินค้า หรือติดต่อฝ่ายขาย

02-720-3737 (Auto) @Salasale
(เวลา 8:30 - 17:30 (จ-ส) หรืออีเมล : salasalethai@gmail.com)