ที่เจาะรู เครื่องเจาะรู

ที่เจาะรู ตัวเจาะรู ที่เจาะบัตร slot punch

VDO วิธีใช้ ที่เจาะรู สำหรับผลิตบัตรพนักงาน

ตัวเจาะบัตร สำหรับเจาะบัตรที่เคลือบแล้ว หรือ บัตร ATM เพื่อร้อยสาย คลิบหนีบบัตร
เจาะบัตรพลาสติกได้เกิอบทุกประเถท บัตรพนักงาน หรือบัตรที่ต้องใช้สายห้อยคอ
หรือบัตรบาร์โค๊คที่ต้องใช้สายรัด ติดกับอุปกรณ์ต่างๆ เจาะบัตรกระดาษก็ได้.

ติดต่อสอบถามราคา ขอตัวอย่างสินค้า หรือติดต่อฝ่ายขาย

02-720-3737 (Auto) @Salasale
(เวลา 8:30 - 17:30 (จ-ส) หรืออีเมล : salasalethai@gmail.com)