สันขดลวด สันห่วงเหล็ก

VDO สันขดลวด 3ข้อต่อนิ้ว และ 2ข้อต่อนิ้ว

ติดต่อสอบถามราคา ขอตัวอย่างสินค้า หรือติดต่อฝ่ายขาย

02-720-3737 (Auto) @Salasale
(เวลา 8:30 - 17:30 (จ-ส) หรืออีเมล : salasalethai@gmail.com)

สันขดลวดเข้าเล่ม ทำจาก สันห่วงเหล็ก เหมาะสำหรับ งานรับเข้าเล่ม ทั่วไป เข้าเล่ม ได้หลายชนิด ทั้งปกแข็ง ปกอ่อน ปฏิทิน เมนูอาหารทางบริษัท เราเป็น ผู้จัดจำหน่าย สันขดลวดเข้าเล่ม ให้กับร้านรับเข้าเล่ม ในราคาส่ง ทั่วประ เทศ เรามีสันขดลวด จำหน่ายอยู่ หลายแบบ ให้ท่านได้เลือกซื้อ.

  • สันขดลวด เข้าเล่ม ชนิด 3 ข้อ ต่อ นิ้ว
  • สันขดลวด เข้าเล่ม ชนิด 2 ข้อ ต่อ นิ้ว
  • สันขดลวด เข้าเล่ม ชนิด เส้นเดียว 2ข้อต่อนิ้ว

สันขดลวดชนิด 3 ข้อต่อ นิ้ว(สันห่วงเหล็ก)

รายละเอียดสันขดลวดชนิดนี้ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องเข้าเล่ม ขดลวด ทั้งแบบชนิดที่เป็นรูเจาะแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือรูเจาะแบบ ชนิดวงกลม ก็ได้.

สันขดลวด3ข้อต่อนิ้ว ควรเลือกใช้เข้าเล่มที่มีความหนาตั้งแต่ 3 มม. ถึง 13.5 มม.เพื่อความสวยงามของรูปเล่มที่เข้า ส่วน สีของสันขดลวดที่เราจำหน่ายนั้น มีบริการให้ท่านอยู่2สี ถ้าท่านลูกค้าต้องการสีอื่นๆ ก็สามารถโทรสั่งได้ครับ.

รูปแบบการจำหน่ายสันขดลวดเข้าเล่มหรือสันห่วงเหล็กนั้นเรามีการจำหน่ายอยู่ 2รูปแบบ ดังนี้

1. เป็นเส้นแบบ 34 ข้อ เพื่อใช้งานเข้าเล่มขนาดไซต์ A4ทั่วไป

ตารางสันขดลวดเข้าเล่ม แบบเป็นเส้น 3ข้อต่อนิ้ว เข้าเล่มขนาด เอ4
ความหนา 40 – 140 แผ่น
ความหนาของเล่มที่จะเข้าขดลวดจำนวนแผ่น ที่เข้าได้/เล่มราคา
6 มม.(1/4″)40โทรสอบถาม
8 มม. (5/16″)60
9.5 มม. (3/8″)80
11 มม. (11/16″)90
12.5 มม. (1/2″)100
14 มม. (9/16″)140

2. แบบเป็นม้วนใหญ่ นำไปตัดเอง ยาวสุด1มัวนมีทั้งหมด 84000ข้อ ท่านสามารถนำสันขดลวดไป ตัดเองหรือให้เราตัดให้ก็ได้ครับ

ตารางสันขดลวดเข้าเล่ม แบบเป็นม้วน 3ข้อต่อนิ้ว เข้าเล่มได้
ความหนา 40 – 140 แผ่น
ความหนาของเล่มที่จะเข้าขดลวดจำนวนข้อ ของสันขดลวดราคา
6 มม.(1/4″)84,000โทรสอบถาม
8 มม. (5/16″)84,000
9.5 มม. (3/8″)84,000
11 มม. (11/16″)84,000
12.5 มม. (1/2″)84,000
14 มม. (9/16″)84,000

 

สันขดลวดเข้าเล่มชนิด 2ข้อต่อนิ้ว(สันห่วงเหล็ก)

สันขดลวดแบบ2ข้อ ต่อนิ้ว นัันเป็นสันห่วงเหล็กที่สามารถใช้งานได้ร่วมกับเครื่อง เข้าเล่มขดลวดแบบ รูเจาะที่เป็นสีเหลี่ยมและเป็นวงกลม เหมือน กับรุ่น3ข้อต่อนิ้วครับ

สันห่วงเหล็กหรือขดลวดเข้าเล่มแบบ 2ข้อต่อนิ้วนี้ควรเลือกใช้กับขนาดเล่ม ที่มีความหนาตั้งแต่ 15.5มม. ถึง 25มม.ถึงเหมาะและเพื่อ ความสวยงามของรูปเล่มและสันขดลวด ด้วยครับ.

สันขดลวดที่เรามีจำหน่าย มีอยู่ 2สีหลักๆ คือสีขาว กับสีดำ ถ้าลูกค้าต้องการสีอื่น สั่งได้ล่วงหน้าครับ เราจะรีบดำเนิการโดยทันที.

รูปแบบการจำหน่ายสันขดลวดแบบ 2ข้อ ต่อนิ้ว เรามีการจำหน่าย 2 รูปแบบ ด้งนี้.

1.แบบเป็นเส้น มีทั้งหมด 27ข้อ เข้าเล่มขนาด A4

ตารางสันขดลวดเข้าเล่ม แบบเป็นเส้น  2ข้อ ต่อนิ้ว เข้าเล่มได้ขนาด A4
ความหนา 150-220 แผ่น
ความหนาของเล่มที่จะเข้าขดลวดจำนวนแผ่น ที่เข้าได้/เล่มราคา
15.5 มม. (1/4″)150โทรสอบถาม
20 มม. (3/46″)170
22 มม. (7/8″)190
25 มม. (1″)220

2. แบบเป็นม้วนยาว จำนวนข้อยาวสูงสุด 11000 ข้อ ตัดได้ตามขนาด ของรูปเล่ม สามารถนำไปตัดแบ่งขายได้เอง ครับ หรือให้เราตัดสันขดลวดให้ก็ได้ครับ

ตารางสันขดลวดเข้าเล่ม แบบเป็นเส้น  2ข้อ ต่อนิ้ว เข้าเล่มได้ขนาด A4
ความหนา 150-220 แผ่น
ความหนาของเล่มที่จะเข้าขดลวดจำนวน ข้อ/ม้วนราคา
15.5 มม. (1/4″)11,000โทรสอบถาม
20 มม. (3/46″)8,150
22 มม. (7/8″)5,150
25 มม. (1″)4,600

 

สันขดลวดเข้าเล่ม แบบ 2ข้อ ต่อนิ้ว แบบสายเดียว(สันห่วงเหล็ก)

สันขดลวดรุ่นสายเดียว สามารถใช้ได้กับเครื่องเจาะเข้าเล่ม แบบรูเจาะ สีเหลี่ยม และรูเจาะแบบวงกลม สันขดลวดสายเดียวนี้ควรใช้เข้าเล่ม ที่มีความหนาตั้งแต่ 40 – 100 แผ่นเท่านั้น เพื่อความสวยงาม ของรูปเล่มด้วย เรามีจำหน่าย อยู่2สีคือ ขาวกับดำ ถ้าต้องการ สีอื่นๆ โทรสั่งล่วงหน้าได้ครับ ที่เบอร์ 02-720-3737.

 รูปแบบการจำหน่ายสันห่วงเหล็กนั้นมีอยู่ 2แบบครับ ดังนี้

1. แบบเส้นมี ทั้งหมด 27ข้อ เข้าเล่มได้ไซต์ A4

ตารางสันขดลวดเข้าเล่ม แบบเป็นเส้น 2ข้อต่อนิ้ว เข้าเล่มขนาด เอ4
ความหนา 40 – 100 แผ่น
ความหนาของเล่มที่จะเข้าขดลวดจำนวนแผ่น ที่เข้าได้/เล่มราคา
6 มม.(1/4″)40โทรสอบถาม
8 มม. (5/16″)60
9.5 มม. (3/8″)80
11 มม. (11/16″)90
12.5 มม. (1/2″)100

2. แบบเป็นม้วนยาว 1ม้วนยาวสูงสุด 46,000ข้อ สามารถ นำมาตัดเองได้ หรือให้เราตัดให้ก็ได้ครับ สนใจสินค้าโทร 02-720-3737 ขอบคุณที่ใช้บริการครับ นอกจาก สันขดลวดแล้วยังมีสินค้าอื่นใว้คอยบริการท่านด้วยครับ.

ตารางสันขดลวดเข้าเล่ม แบบเป็นม้วน 3ข้อต่อนิ้ว เข้าเล่มได้
ความหนา 40 – 140 แผ่น
ความหนาของเล่มที่จะเข้าขดลวดจำนวนข้อ ของสันขดลวดราคา
6 มม.(1/4″)46,000โทรสอบถาม
8 มม. (5/16″)34,000
9.5 มม. (3/8″)24,000
11 มม. (11/16″)19,000
12.5 มม. (1/2″)13,500

 

ติดต่อสอบถามราคา ขอตัวอย่างสินค้า หรือติดต่อฝ่ายขาย

02-720-3737 (Auto) @Salasale
(เวลา 8:30 - 17:30 (จ-ส) หรืออีเมล : salasalethai@gmail.com)