ด้ามตรายางแบบมุขหรือแบบสีงาช้าง

ด้ามตรายางแบบมุข
ด้ามตรายางพลาสติกสีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข มีจุดเด่นอยู่ตรงที่ตัวด้ามตรายางสามารถตัดได้ ทำให้การสต๊อกสินค้าของท่านลูกค้าน้อยลง เพียงแค่ท่านสต๊อกเฉพาะขนาดความหนาที่แตกต่างกัน แต่ส่วนด้านยาวท่านสามารถนำมาตัดให้ได้ตาม ขนาดตามต้องการ แต่ถ้าท่านไม่อยากที่ต้องตัดด้ามตรายางเราแนะนำ ด้ามตรายางแบบใส เพราะมีลองรับงานทุกไซต์ทุกขนาด

ติดต่อสอบถามราคา ขอตัวอย่างสินค้า หรือติดต่อฝ่ายขาย

02-720-3737 (Auto) @Salasale
(เวลา 8:30 - 17:30 (จ-ส) หรืออีเมล : salasalethai@gmail.com)

ขนาด ด้ามตรายางแบบมุข

เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด1*8
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.7
กว้าง 1 ซม. ยาว 8 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด1.5*9.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.2
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 9.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด2*9.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
กว้าง 2 ซม. ยาว 9.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด2.5*9.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.8
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 9.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด3.2*9.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.3
กว้าง 3.2 ซม. ยาว 9.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด3.7*9.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.4
กว้าง 3.7 ซม. ยาว 9.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด4.5*9.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.5
กว้าง 4.5 ซม. ยาว 9.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด3.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดวงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.8
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 ซม..
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม..
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด4.1
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.2
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.1 ซม..
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด 4.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม..
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด5.1
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.7
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.1 ซม..
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางวงรี ขนาด3.1*4.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 * 4.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางวงรีขนาด3.4*5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.5
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 * 5.0 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางวงรีขนาด 3.6*5.3
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.6
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.6 * 5.3 ซม..