ขนาดตรายาง

เราได้รวบรวม ขนาดตรายาง แบบตรายาง ไว้ทุกไซต์ ทุกขนาด และ ทุกแบบ ไว้ให้ลูกค้าได้เลือกชม

ตามความเหมาะสม และง่ายต่อการตัดสินใจ ในการสั่งซื้อเพื่อนำไปผลิต และ จำหน่ายให้ลูกค้าของท่าน ต่อไป.

VDO ขนาดตรายาง

ติดต่อสอบถามราคา ขอตัวอย่างสินค้า หรือติดต่อฝ่ายขาย

02-720-3737 (Auto) @Salasale
(เวลา 8:30 - 17:30 (จ-ส) หรืออีเมล : salasalethai@gmail.com)

ขนาดตรายาง แบบใส แบบสี่เหลี่ยม แบบวงกลม แบบวงรี มี 42 ขนาด

ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
กว้าง 1 ซม. ยาว 2 ซม.
ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.2
กว้าง 1 ซม. ยาว 2.5 ซม.
ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.3
กว้าง 1 ซม. ยาว 3 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ3.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.4
กว้าง 1 ซม. ยาว 3.5 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ3.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.5
กว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ4.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.6
กว้าง 1 ซม. ยาว 4.5 ซม.

ขนาดตรายาง1คูณ5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.7
กว้าง 1 ซม. ยาว 5 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ5.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.8
กว้าง 1 ซม. ยาว 5.5 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.9
กว้าง 1 ซม. ยาว 6 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.10
กว้าง 1 ซม. ยาว 6.5 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.11
กว้าง 1 ซม. ยาว 7 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.12
กว้าง 1 ซม. ยาว 7.5 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.13
กว้าง 1 ซม. ยาว 8 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ2.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.14
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ2.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.15
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ3.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.16
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ3.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.17
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ4.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.18
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 4 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ4.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.19
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 4.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.20
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ5.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.21
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.22
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 6 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ6.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.23
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 6.5 ซม.
ขนาด.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.24
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 7 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ7.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.25
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 7.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ8.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.26
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 8 ซม.
ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.27
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 2 ซม.
ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.28
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 3 ซม.
ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.29
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 4.5 ซม.
ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.30
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 5.5 ซม.
ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.31
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 6.5 ซม.
ขนาดตรายางเส้นผ่าศูนย์25ซม..jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No./
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม.
image/ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 * 2.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.2
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 * 3 ซม.
ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 * 3.5 ซม.
ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 * 4 ซม.
ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.5
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 * 4.5 ซม.

ขนาดตรายาง ด้ามพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามมุข (15 ขนาด ตัดได้)

เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด1*8
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.7
กว้าง 1 ซม. ยาว 8 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด1.5*9.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.2
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 9.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด2*9.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
กว้าง 2 ซม. ยาว 9.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด2.5*9.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.8
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 9.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด3.2*9.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.3
กว้าง 3.2 ซม. ยาว 9.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด3.7*9.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.4
กว้าง 3.7 ซม. ยาว 9.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด4.5*9.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดสีเหลียมรหัสในการสั่งสินค้า No.5
กว้าง 4.5 ซม. ยาว 9.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด3.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิดวงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.8
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 ซม..
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม..
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด4.1
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.2
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.1 ซม..
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด 4.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม..
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางขนาด5.1
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.7
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.1 ซม..
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางวงรี ขนาด3.1*4.5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.1 * 4.5 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางวงรีขนาด3.4*5
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.5
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.4 * 5.0 ซม.
เครื่องทำตรายาง และ ด้ามมุขตรายางวงรีขนาด 3.6*5.3
ขนาดตรายาง
ด้ามตรายางพลาสติก สีงาช้าง หรือ ด้ามตรายางมุข 
ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.6
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.6 * 5.3 ซม..

ขนาดตรายาง ด้ามตรายางเทาเดอะสตาร์

ขนาดด้ามตรายางเท่าเดอะสตาร์/mm.รูปแบบลักษณะการใช้งาน
ขนาดตรายาง 10*28สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ขนาดตรายาง 10*36สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ขนาดตรายาง 10*44สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ขนาดตรายาง 10*52สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ขนาดตรายาง 10*60สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ขนาดตรายาง 12*44สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน หรือ คำบอกเล่า
ขนาดตรายาง 12*52สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง
ขนาดตรายาง 16*40สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง
ขนาดตรายาง 16*48สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่ง
ขนาดตรายาง 20*44สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 24*48สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 24*56สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 24*64สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 24*80สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 28*44สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 28*60สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง 28*76สี่เหลียมตัวอักษรเช่น ชื่อคน พร้อม ตำแหน่งและละเอียดอื่นๆ
ขนาดตรายาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 37วงกลมโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ขนาดตรายาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 42วงกลมโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ขนาดตรายาง เส้นผ่าศูนย์กลาง 47วงกลมโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ขนาดตรายาง ด้ามตรายางเทา ขนาด 36*47วงรีโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์
ขนาดตรายาง ด้ามตรายางเทา ขนาด 38*52วงรีโลโก้ หรือ ตราสัญลักษณ์

ขนาดตรายาง ด้ามตรายางหมึกในตัว รุ่น Trodat

รหัสขนาดตรายางรูปแบบ
S-821 (TR4910)26 x 9สี่เหลี่ยม
S-822 (TR4911)38 x 14สี่เหลี่ยม
S-823 (TR4912)47 x 18สี่เหลี่ยม
S-824 (TR4913)58 x 22สี่เหลี่ยม
S-826 (TR4941)41 x 24สี่เหลี่ยม
S-827 (TR4929)50 x 30สี่เหลี่ยม
S-828 (TR4928)60 x 33สี่เหลี่ยม
S-829 (TR4927)60 x 40สี่เหลี่ยม
S-830 (TR4926)75 x 38สี่เหลี่ยม
S-831 (TR4916)70 x 10สี่เหลี่ยม
S-832 (TR4918)75 x 15สี่เหลี่ยม
S-833 (TR4925)82 x 25สี่เหลี่ยม
S-510 (TR4921)12 x 12สี่เหลี่ยม
S-520 (TR4922)20 x 20สี่เหลี่ยม
S-530 (TR4923)30 x 30สี่เหลี่ยม
S-542 (TR4924)40 x 40สี่เหลี่ยม
S-828D (TR4729)30 x 50สี่เหลี่ยม
S-830D (TR4726)38 x 75สี่เหลี่ยม
S-542D (TR4724)40 x 40สี่เหลี่ยม
(TR4750)41 x 24สี่เหลี่ยม
O-35 (TR44055)35 x 55วงรี
C-17 (TR46019)เส้นผ่าศูนย์กลาง 19วงกลม
R-524 (TR46025)เส้นผ่าศูนย์กลาง 25วงกลม
R-542 (TR46045)เส้นผ่าศูนย์กลาง 45วงกลม
C-37 (TR46040)เส้นผ่าศูนย์กลาง 40วงกลม
C-30S (TR46130)เส้นผ่าศูนย์กลาง 30วงกลม
(TR46145)เส้นผ่าศูนย์กลาง 45วงกลม

ขนาดตรายาง ด้ามตรายางหมึกในตัว ชนิด flash stamp

รหัสขนาดตรายางรูปแบบ
K17mm x 25mmสี่เหลี่ยม
K1A9mm x 45mmสี่เหลี่ยม
K1R9mm x 25mmสี่เหลี่ยม
H1A11mm x 47mmสี่เหลี่ยม
H211mm x 67mmสี่เหลี่ยม
K29mm x 65mmสี่เหลี่ยม
K313mm x 50mmสี่เหลี่ยม
K413mm x 78mmสี่เหลี่ยม
K519mm x 45mmสี่เหลี่ยม
K619mm x 67mmสี่เหลี่ยม
K719mm x 103mmสี่เหลี่ยม
K826mm x 63mmสี่เหลี่ยม
K1026mm x 77mmสี่เหลี่ยม
K1231mm x 53mmสี่เหลี่ยม
K1331mm x 66mmสี่เหลี่ยม
K1431mm x 77mmสี่เหลี่ยม
K1643mm x 53mmสี่เหลี่ยม
K1743mm x 77mmสี่เหลี่ยม
K2055mm x 55mmสี่เหลี่ยม
K2155mm x 89mmสี่เหลี่ยม
K2264mm x 64mmสี่เหลี่ยม
K2364mm x 89mmสี่เหลี่ยม
K2479mm x 105mmสี่เหลี่ยม
OV50 x 36.50 mmวงรี
OV140 x 26 mmวงรี
PC1Aเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 mmวงกลม
R1เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 mmวงกลม
R2เส้นผ่าศูนย์กลาง 24.50 mmวงกลม
R3เส้นผ่าศูนย์กลาง 34 mmวงกลม
R4เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mmวงกลม
R5เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 mmวงกลม
R6เส้นผ่าศูนย์กลาง 51 mmวงกลม
SQ113mm x 13 mmสี่เหลี่ยม
SQ219mm x 19 mmสี่เหลี่ยม
SQ326mm x 26mmสี่เหลี่ยม
SQ431mm x 31mmสี่เหลี่ยม

ชนิดคุณภาพสูง ใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอแช่หมึก

DF 102810mm x 28mmสี่เหลี่ยม
DF 135513mm x 55mmสี่เหลี่ยม
DF 174317mm x 43mmสี่เหลี่ยม
DF 175517mm x 55mmสี่เหลี่ยม
DF 225522mm x 55mmสี่เหลี่ยม
DF 226722mm x 67mmสี่เหลี่ยม
DF 285528mm x 55mmสี่เหลี่ยม
DF 286728mm x 67mmสี่เหลี่ยม
DF2867key28mm x 67mmสี่เหลี่ยม
DF 287828mm x 78mmสี่เหลี่ยม
DF 325532mm x 55mmสี่เหลี่ยม
DF 3267ud32mm x 67mmสี่เหลี่ยม
DF 3267 lr32mm x 67mmสี่เหลี่ยม
DF 327832mm x 78mmสี่เหลี่ยม
DF 435543mm x 55mmสี่เหลี่ยม
DF 437843mm x 78mmสี่เหลี่ยม
DF 539153mm x 91mmสี่เหลี่ยม
DF OV 4545mm x 33mmวงรี
DF OV 5439mm x 54mmวงรี
DF 19เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 mmวงกลม
DF 26เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 mmวงกลม
DF 35เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 mmวงกลม
DF 47เส้นผ่าศูนย์กลาง 47 mmวงกลม
DF 54เส้นผ่าศูนย์กลาง 54 mmวงกลม
DF 303030mm x 30mmสี่เหลี่ยม