ด้ามตรายางแบบใส หรือ แบบอคิลิค

VDO ด้ามตรายาง

ติดต่อสอบถามราคา ขอตัวอย่างสินค้า หรือติดต่อฝ่ายขาย

02-720-3737 (Auto) @Salasale
(เวลา 8:30 - 17:30 (จ-ส) หรืออีเมล : salasalethai@gmail.com)

ด้ามตรายางแบบใส
ด้ามตรายาง ชนิดนี้มีเนื้ออะคิลิค เหมาะสำหรับงาตรายางที่จะมาในหลายรูปแบบ เพราะเนื่องจาก ตัวด้ามตรายาง จะมีขนาดให้เลือกมากถึง 42 ไซร์ แต่ถ้าท่านไม่ต้องการสต๊อกด้ามตรายางในปริมาณที่มากแต่ก็ยังต้องการมีด้ามตรายางรองรับ ให้ครบทุกไซต์เราของ แนะนำ ด้ามตรายางแบบมุข เนื่องจากด้ามตรายางประเภทนี้สามารถตัดได้ตามขนาดที่ท่านต้องการ

ขนาด ด้ามตรายางแบบใส แบบสี่เหลียม แบบวงกลม แบบวงรี 42 ขนาด

ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
กว้าง 1 ซม. ยาว 2 ซม.
ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.2
กว้าง 1 ซม. ยาว 2.5 ซม.
ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.3
กว้าง 1 ซม. ยาว 3 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ3.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.4
กว้าง 1 ซม. ยาว 3.5 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ3.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.5
กว้าง 1 ซม. ยาว 4 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ4.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.6
กว้าง 1 ซม. ยาว 4.5 ซม.

ขนาดตรายาง1คูณ5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.7
กว้าง 1 ซม. ยาว 5 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ5.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.8
กว้าง 1 ซม. ยาว 5.5 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.9
กว้าง 1 ซม. ยาว 6 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.10
กว้าง 1 ซม. ยาว 6.5 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.11
กว้าง 1 ซม. ยาว 7 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.12
กว้าง 1 ซม. ยาว 7.5 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.13
กว้าง 1 ซม. ยาว 8 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ2.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.14
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ2.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.15
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 2.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ3.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.16
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ3.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.17
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 3.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ4.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.18
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 4 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ4.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.19
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 4.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.20
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ5.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.21
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 5.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.22
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 6 ซม.
ขนาดตรายาง1คูณ6.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.23
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 6.5 ซม.
ขนาด.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.24
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 7 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ7.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.25
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 7.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ8.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.26
กว้าง 1.5 ซม. ยาว 8 ซม.
ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.27
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 2 ซม.
ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.28
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 3 ซม.
ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.29
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 4.5 ซม.
ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.30
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 5.5 ซม.
ขนาดตรายาง2.5คูณ6.5.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 แบบสี่เหลี่ยมรหัสในการสั่งสินค้า No.31
กว้าง 2.5 ซม. ยาว 6.5 ซม.
ขนาดตรายางเส้นผ่าศูนย์25ซม..jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No./
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม.
image/ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงกลมรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.1
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 * 2.5 ซม.
ขนาดตรายาง1.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.2
เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 * 3 ซม.
ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.3
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 * 3.5 ซม.
ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.4
เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 * 4 ซม.
ขนาดตรายางวงรี4.5คูณ6.jpgขนาดตรายาง
ด้ามตรายางอะคิลิค หรือ ด้ามตรายางใส
 ชนิด วงรีรหัสในการสั่งสินค้า No.5
เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 * 4.5 ซม.