ตรายางหมึกในตัว แบบ Flash Stamp

ติดต่อสอบถามราคา ขอตัวอย่างสินค้า หรือติดต่อฝ่ายขาย

02-720-3737 (Auto) @Salasale
(เวลา 8:30 - 17:30 (จ-ส) หรืออีเมล : salasalethai@gmail.com)

ด้ามตรายางหมึกในตัว ชนิด Flashstamp

รหัสขนาดรูปแบบ
K17mm x 25mmสี่เหลี่ยม
K1A9mm x 45mmสี่เหลี่ยม
K1R9mm x 25mmสี่เหลี่ยม
H1A11mm x 47mmสี่เหลี่ยม
H211mm x 67mmสี่เหลี่ยม
K29mm x 65mmสี่เหลี่ยม
K313mm x 50mmสี่เหลี่ยม
K413mm x 78mmสี่เหลี่ยม
K519mm x 45mmสี่เหลี่ยม
K619mm x 67mmสี่เหลี่ยม
K719mm x 103mmสี่เหลี่ยม
K826mm x 63mmสี่เหลี่ยม
K1026mm x 77mmสี่เหลี่ยม
K1231mm x 53mmสี่เหลี่ยม
K1331mm x 66mmสี่เหลี่ยม
K1431mm x 77mmสี่เหลี่ยม
K1643mm x 53mmสี่เหลี่ยม
K1743mm x 77mmสี่เหลี่ยม
K2055mm x 55mmสี่เหลี่ยม
K2155mm x 89mmสี่เหลี่ยม
K2264mm x 64mmสี่เหลี่ยม
K2364mm x 89mmสี่เหลี่ยม
K2479mm x 105mmสี่เหลี่ยม
OV50 x 36.50 mmวงรี
OV140 x 26 mmวงรี
PC1Aเส้นผ่าศูนย์กลาง 13 mmวงกลม
R1เส้นผ่าศูนย์กลาง 18 mmวงกลม
R2เส้นผ่าศูนย์กลาง 24.50 mmวงกลม
R3เส้นผ่าศูนย์กลาง 34 mmวงกลม
R4เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mmวงกลม
R5เส้นผ่าศูนย์กลาง 44 mmวงกลม
R6เส้นผ่าศูนย์กลาง 51 mmวงกลม
SQ113mm x 13 mmสี่เหลี่ยม
SQ219mm x 19 mmสี่เหลี่ยม
SQ326mm x 26mmสี่เหลี่ยม
SQ431mm x 31mmสี่เหลี่ยม

ชนิดคุณภาพสูง ใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอแช่หมึก

DF 102810mm x 28mmสี่เหลี่ยม
DF 135513mm x 55mmสี่เหลี่ยม
DF 174317mm x 43mmสี่เหลี่ยม
DF 175517mm x 55mmสี่เหลี่ยม
DF 225522mm x 55mmสี่เหลี่ยม
DF 226722mm x 67mmสี่เหลี่ยม
DF 285528mm x 55mmสี่เหลี่ยม
DF 286728mm x 67mmสี่เหลี่ยม
DF2867key28mm x 67mmสี่เหลี่ยม
DF 287828mm x 78mmสี่เหลี่ยม
DF 325532mm x 55mmสี่เหลี่ยม
DF 3267ud32mm x 67mmสี่เหลี่ยม
DF 3267 lr32mm x 67mmสี่เหลี่ยม
DF 327832mm x 78mmสี่เหลี่ยม
DF 435543mm x 55mmสี่เหลี่ยม
DF 437843mm x 78mmสี่เหลี่ยม
DF 539153mm x 91mmสี่เหลี่ยม
DF OV 4545mm x 33mmวงรี
DF OV 5439mm x 54mmวงรี
DF 19เส้นผ่าศูนย์กลาง 19 mmวงกลม
DF 26เส้นผ่าศูนย์กลาง 26 mmวงกลม
DF 35เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 mmวงกลม
DF 47เส้นผ่าศูนย์กลาง 47 mmวงกลม
DF 54เส้นผ่าศูนย์กลาง 54 mmวงกลม
DF 303030mm x 30mmสี่เหลี่ยม

ขนาดและแบบตรายางทั้งหมดที่บริษัทมีจำหน่าย

ติดต่อสอบถามราคา ขอตัวอย่างสินค้า หรือติดต่อฝ่ายขาย

02-720-3737 (Auto) @Salasale
(เวลา 8:30 - 17:30 (จ-ส) หรืออีเมล : salasalethai@gmail.com)