บริษัท เซล่า เซลล์  ขาย เครื่องทำตรายาง
หน้า7/7
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่7.1

การออกแบบนามบัตรแบบที่7.1

นามบัตรแบบนี้ไม่เป็นทางการเราสามารถใส่ลูกเล่นเข้าไปได้มาก

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่7.2
การออกแบบนามบัตรแบบที่7.2
นามบัตรแบบนี้มีข้อความเป็นจำนวนมากความออกเป็นให้เป็นระเบียบ
 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่7.3

การออกแบบนามบัตรแบบที่7.3

นามบัตรแบบนี้ใช้ฟรอนเป็นตัวลูกเล่นทำให้งานนามบัตรเด่นขึ้น

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่7.4
การออกแบบนามบัตรแบบที่7.4
นามบัตรแบบนี้เลือกใช้กระดาษได้หลายแบบ หลายลาย
 
หน้า7/7
 
หน้า...[ 1 ]..[ 2 ]..[ 3 ]..[ 4 ]..[ 5 ]..[ 6 ]..[ 7 ]