บริษัท เซล่า เซลล์  ขาย เครื่องทำตรายาง
หน้า6/7
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่6.1

การออกแบบนามบัตรแบบที่6.1

นามบัตรแบบนี้ลูกค้านำภาพสีมาให้เราต้องตกแต่งเป็น ขาวดำแล้ว
ปลิ้นด้วนเลเซอร์ดำ นำมาทำฟอยล์นามบัตรจะสวยมาก

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่6.2

การออกแบบนามบัตรแบบที่6.2

นามบัตรแบบนี้ต้องใช้รูปที่ลูกค้ากำหนดมาเท่านั้น พยายามตกแต่งในรูปนั้นออกมาชัดที่สุด

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่6.3

การออกแบบนามบัตรแบบที่6.3

รู้เลยไหมว่าภาพนี้นำมาประกอบนามบัตรประเภทไหน

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่6.4

การออกแบบนามบัตรแบบที่6.4

เฉลย ร้ายขายปลา

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่6.5

การออกแบบนามบัตรแบบที่6.5

นามบัตรแบบนี้นนำมาเสมือนจริงที่สือความหมายตรงกับสินค้ามาทำนามบัตร

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่6.6

การออกแบบนามบัตรแบบที่6.6

นามบัตรแบบนี้ง่าย เป็นการเล่นสีที่ตัวหนังสือลองทำดูครับ

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่6.7

การออกแบบนามบัตรแบบที่6.7

นามบัตรแบบเป็นทางการ

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่6.8

การออกแบบนามบัตรแบบที่6.8

นามบัตรแบบนี้ลูกค้านำมาสีมาให้แต่ลูกค้าต้องการราคาถูก เราต้องทำให้เป็นขาวดำ
ราคาต้นทุนเราจะถูกลง

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่6.9

การออกแบบนามบัตรแบบที่6.9

นามบัตรแบบนี้เหมือนรูป 6.7

หน้า6/7
หน้า...[ 1 ]..[ 2 ]..[ 3 ]..[ 4 ]..[ 5 ]..[ 6 ]..[ 7 ]..ถัดไป