บริษัท เซล่า เซลล์  ขาย เครื่องทำตรายาง
หน้า5/7
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่5.1

การออกแบบนามบัตรแบบที่5.1

นามบัตรแบบนี้เน้นลายละเอียดสินค้า

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่5.2

การออกแบบนามบัตรแบบที่5.2

นามบัตรแบบนี้ไม่เป็นทางการเราสามารถใส่ลูกเล่นได้เต็มที่ลองทำดูนะครับ

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่5.3

การออกแบบนามบัตรแบบที่5.3

นามบัตรแบบนี้เราให้ลูกค้าเข้ามาเลือกภาพในร้านจากหมวดหมู่ภาพที่เราจัดเก็บไว้

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่5.4

การออกแบบนามบัตรแบบที่5.4

นามบัตรแบบนี้มีลักษณะเฉพาะตัวที่ชัดเจตมาก หลีกเลียงการใช้หมึกมากอาจใช ้กระดาษนามบัตร สีดำแทน

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่5.5

การออกแบบนามบัตรแบบที่5.5

นามบัตรแบบนี้ง่ายๆลองทำดูครับ

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่5.6

การออกแบบนามบัตรแบบที่5.6

นามบัตรแบบนี้เราต้องสร้างให้เหมือนต้นฉบับทุกอย่าง

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่5.7

การออกแบบนามบัตรแบบที่5.7

นามบัตรแบบนี้เนื่องจากภาพโลโก้ที่ลูกค้าต้องการอยู่ในหนังสือเราจึงทำการสแกนแล้วนำมาตกแต่ง

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่5.8

การออกแบบนามบัตรแบบที่5.8

นามบัตรแบบนี้ลูกค้าต้องการภาพจากอินเตอร์เน็ทมาประกอบครับ

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่5.9

การออกแบบนามบัตรแบบที่5.9

นามบัตรแบบนี้เป็นสไตล์ต่างๆชาติชอบครับ

หน้า5/7
หน้า...[ 1 ]..[ 2 ]..[ 3 ]..[ 4 ]..[ 5 ]..[ 6 ]..[ 7 ]..ถัดไป.