บริษัท เซล่า เซลล์  ขาย เครื่องทำตรายาง
หน้า4/7
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่4.1

การออกแบบนามบัตรแบบที่4.1

นามบัตรแบบนี้เป็นการนำฟรอนที่มีลักษณะเฉพาะตัวมาใช้เป็นโลโก้ แนะนำว่าให้แนะนำ
ลูกค้าที่จะทำนามบัตรเวลาที่ลูกค้าไม้รู้จะใช้โลโก้แบบไหนดี

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่4.2

การออกแบบนามบัตรแบบที่4.2

 

นามบัตรแบบนี้ใช้รูปภาพที่สือความหมายของชื่อร้าน แล้วใช้ภาพสินค้าประกอบ

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่4.3

การออกแบบนามบัตรแบบที่4.3

 

นามบัตรแบบนี้ออกแบบง่ายสุดๆ ลองเอาไปทำดูก็ได้ครับ

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่4.4

การออกแบบนามบัตรแบบที่4.4

นามบัตรแบบนเราต้องหาภาพที่สวยมาประกอบเนื่องจากลูกค้าต้องการตัวหนังสือ
ใหญ่ทำให้การจัดวางไม่สวย

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่4.5

การออกแบบนามบัตรแบบที่4.5

นามบัตรแบบนี้เป็นการผลิตคล้ายๆบัตร ATM โดยใช้ ตัวตัดมุม
ตัดขอบนามบัตรทั้งสี่ด้าน(หาชื้อตัวตัดมุมนามบัตรได้ที่ http://www.product-printing.com)

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่4.6

การออกแบบนามบัตรแบบที่4.6

 

นามบัตรแบบนี้เป็นการนามภาพถ่ายจากมือถือลูกค้ามาประกอบการทำนามบัตร

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่4.7

การออกแบบนามบัตรแบบที่4.7

 

นามบัตรแบบนี้งานสีเต็ม2สีใช้สีตัดกันทำให้เกิดจุดเด่น

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่4.8

การออกแบบนามบัตรแบบที่4.8

 

นามบัตรแบบนี้มีภาพคนประกอบเพื่อความน่าเชื่อถือ

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่4.9

การออกแบบนามบัตรแบบที่4.9

 

นามบัตรแบบนี้เป็นแบบเดียวกันแต่เปลียนข้อมูลด้านใน

หน้า4/7
หน้า...[ 1 ]..[ 2 ]..[ 3 ]..[ 4 ]..[ 5 ]..[ 6 ]..[ 7 ]..ถัดไป.