บริษัท เซล่า เซลล์  ขาย เครื่องทำตรายาง
หน้า3/7
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่3.1

การออกแบบนามบัตรแบบที่3.1

นามบัตรแบบนี้เป็นการสร้างโลโก้ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่3.2

การออกแบบนามบัตรแบบที่3.2

นามบัตรแบบนี้เป็นงานสีเต็มหน้าหลัง ถ้าใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี
ราคารับงานต้องสูงหน่อย 5-7 บาทเนื่องจากหมึกเลเซอร์สีแพง
มากแต่ถ้าพิมพ์ด้วยอิงค์เจตแล้ใช ้กระดาษโฟโต้
และนำมาเคลือบด้วย พลาสติกอาบมัน จะได้งานคล้ายๆกันแต่ต้นทุนจะต่ำกว่ามาก

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่3.3

การออกแบบนามบัตรแบบที่3.3

นามบัตรแบบนี้ออกแบบง่ายไม่มีรูปประกอบ แต่จะใช้สีมากราคาถูกหน่อย

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่3.4

การออกแบบนามบัตรแบบที่3.4

นามบัตรแบบนี้ลูกค้าสร้างโลโก้มาเองแล้วนำใส USB มาให้เราทำการจัดวางรูปแบบนามบัตร

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่3.5

การออกแบบนามบัตรแบบที่3.5

นามบัตรแบบนี้มีการจัดวางที่แตกต่างออกไป โดยนำโลโก้มาอยู่ด้านซ้าย โดยร่วมแล้วออกมาดูดี

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่3.6

การออกแบบนามบัตรแบบที่3.6

นามบัตรแบบนี้ ถ้าเราเล่นลูกเล่นที่ลายและสีของ กระดาษนามบัตร

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่3.7

การออกแบบนามบัตรแบบที่3.7

นามบัตรแบบนี้ถ้าดูดีๆแล้วมีการใช้สีในงานนามบัตรแค่สีดำ แต่เล่นลวดลายเข้าไป

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่3.8

การออกแบบนามบัตรแบบที่3.8

นามบัตรแบบนี้เป็นงานสีเต็มระวังเรื่องการตีราคา

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่3.9

การออกแบบนามบัตรแบบที่3.9

นามบัตรแบบนี้เราสร้างโลโก้ให้ลูกค้าเลือกว่าชอบแบบไหน แล้วใส่ลูกเล่นที่ฟรอนตัวหนังสือ

หน้า3/7
หน้า...[ 1 ]..[ 2 ]..[ 3 ]..[ 4 ]..[ 5 ]..[ 6 ]..[ 7 ]..ถัดไป.