บริษัท เซล่า เซลล์  ขาย เครื่องทำตรายาง
หน้า2/7
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่2.1

การออกแบบนามบัตรแบบที่2.1

นามบัตรแบบนี้เป็นงานด้านหลังของนามบัตรร้านกาแฟ

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่2.2

การออกแบบนามบัตรแบบที่2.2

นามบัตรแบบนี้ลูกค้านำภาพสินค้าของร้านมาประกอบในการอกแบบนามบัตร

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่2.3

การออกแบบนามบัตรแบบที่2.3

นามบัตรแบบนี้มีลักษณะออกแบบแนวเป็นทางการ

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่2.4

การออกแบบนามบัตรแบบที่2.4

นามบัตรแบบนี้จะใช้สีมากราคาจะสูง แต่ถ้าพิมพ์อิงค์เจต ต้องพิมพ์ลงบน
กระดาษโฟโต้
จึงจะได้งานนามบัตรที่สวย

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่2.5

การออกแบบนามบัตรแบบที่2.5

นามบัตรแบบนี้ลูกค้านำภาพจากแคดตาล๊อกมาให้เราสแกน
แล้วนำภาพมาประกอบการออกแบบทำนามบัตร

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่2.6

การออกแบบนามบัตรแบบที่2.6

นามบัตรแบบนี้ใช้ฟรอนตัวหนังสือมาเป็นโลโก้ เราสามารถผลิตงานนามบัตร
ตรง JS ดัวยงาน ฟอยล์สีแดงได้ด้านหลังสร้างแผนที่

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่2.7

การออกแบบนามบัตรแบบที่2.7

นามบัตรแบบนี้สามารถเลือกใช ้กระดาษนามบัตร ได้หลายแบบ
เนื่องจากตัวงานนามบัตรไม่มีลวดลาย

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่2.8

การออกแบบนามบัตรแบบที่2.8

นามบัตรแบบนี้เป็ฯงานสีเต็มถ้าใช้เลเซอร์สีพิมพ์จะมีต้อนทุนที่สูงมาก
ราคาจะสูงตามไปด้วย

 
นามบัตร ,การออกแบบนามบัตร,การทำนามบัตร รูปที่2.9

การออกแบบนามบัตรแบบที่2.9

นามบัตรแบบนี้เป็นงานสองหน้ามีการแต่งภาพเป็นตัวนำของตัวงานนามบัตร

 
หน้า2/7
หน้า...[ 1 ]..[ 2 ]..[ 3 ]..[ 4 ]..[ 5 ]..[ 6 ]..[ 7 ]..ถัดไป.