เทปโฟมติดงานหลังจากทำเครื่องตรายาง
ภาพ เทปกาวติดตรายาง
ปิดหน้าต่างนี้